Information till allmänheten från Gnosjö kommuns partier

Vi befinner oss i ett allvarligt läge.

För att säkerställa stabil styrning och att politiken kan fatta de beslut som behövs har partierna gemensamt beslutat att tillfälligt minska antalet ledamöter i utskott, nämnder och kommunfullmäktige.

På så vis kan fler ordinarie ledamöter tjänstgöra som ersättare. Vi har utgått ifrån fördelningen av mandat/platser som vi har vanligtvis.

Det är viktigt för demokratin och Er invånare att vi kan fatta beslut och arbeta vidare för Gnosjö kommuns bästa.

Alla invånare har ett stort ansvar att inte sprida smittan vidare!

I sann Gnosjöanda samlar vi nu alla våra gemensamma krafter och tar oss stärkta ur rådande situation.

Vi vill passa på att tacka för alla de insatser som görs i kommunens organisation, näringslivet och alla ideella krafter!

Representanter för partierna i Gnosjö kommun

Kristine Hästmark (M)
Kommunstyrelsens ordf.


Johan Malm (C)
Kommunfullmäktiges ordf.

Maria Sandberg (KD)
Socialutskottets ordf


Jan-Olof Bengtsson (M)
Kultur o utbildningsutskottets ordf.

Christer Gustafsson (KD)
Samhällsbyggnadsnämndens ordf.

Markus Kauppinen (S)
Oppositionsråd

Marti Steinmetz
Vice gruppledare (SD)

Anna-Karin Ramnemo (V)
Gruppledare (V)
Senast uppdaterad: