Gatubelysning i Marås ur funktion på grund av åska

Gatubelysningen i Marås är för närvarande helt ur funktion på grund av ett åsknedslag. Tekniker skickades dit under morgonen idag som kunde konstatera att två huvudsäkringar samt alla lampor var utslagna. Eftersom felet är så omfattande kommer det ta lite tid att åtgärda felet.

Senast uppdaterad: