Infarterna in till Hillerstorp från väg 151 är avstängda

Infarterna in till Hillerstorp från väg 151 är nu helt avstängda på grund av de stigande vattennivåerna. Omdirigering av trafik sker fram till rondell och sedan söderut till järnvägsgatan för att komma in i Hillerstorp.

Kommunen och Räddningstjänsten samverkar med vägstyrelsen i detta.

Som vi informerat om tidigare är även bensinmacken Qstar i Hillerstorp för tillfället stängd med anledning av detta.

Det har börjat sättas upp barriärer kl. 14.30. Det har även gjorts riskbedömning på ett antal hus som är under bevakning.

Prognosen är att vattnet förväntas stiga ytterligare fram till måndag.

Tekniska avdelningen och räddningstjänsten följer utvecklingen, bevakar och är beredda att ta hand om eventuella akuta händelser.

Senast uppdaterad: