Totalförsvarsövning 2020

Säkerhetsläget för Sverige har försämrats och därför har regeringen beslutat att bygga ett starkare svenskt försvar och stärka totalförsvaret. Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning.

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i flera delar i Sverige. Det är den första på över 30 år och den ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft och ska öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige. I övningen deltar alla kommuner, länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter samt frivilliga försvarsorganisationer.

Övning i kommunen

I vår kommun genomfördes den 20 januari en övning för nyckelpersoner inom organisationen. Övningen är till för att ge oss ökad kunskap om totalförsvaret och hur vi kan utveckla förmågan att uppfylla de krav som finns på kommunens arbete med civilt försvar.

- Vi är alla en del av totalförsvaret och tillsammans stärker vi Sveriges motståndskraft därför vill vara så bra förberedda som möjligt säger Stefan Larsson, kansli- och kommunutvecklingschef. Kommunen har förmåga att hantera fredstida kriser och genom övningen stärker vi nu vår kunskap och förmåga att lösa kommunens uppgifter om Sverige skulle gå in i höjd beredskap tillägger Stefan.

Hur påverkas du som invånare?

Övningen som gjordes igår är inget som invånare märker av. Däremot genomförs det en stor militär övning under försommaren som kan innebära att du ser eller hör militärer på ett annat sätt än vanligtvis. Det kommer också att pratas mycket om övningen i radio, tv, tidningar och sociala medier.

Det är en trygghet för dig att samhället övar och ser över sin förmåga att skydda landet vid en större kris eller ett krig.

Totalförsvar

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner ansvarar för den civila delen av försvaret. I korthet innebär det att kommunerna ska vara förbereda i händelse av krig och veta vilken verksamhet som ska prioriteras samt vad respektive medarbetare förväntas göra.

Målet med den civila delen av totalförsvaret är att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/civilt-forsvar/samhallets-ansvar Länk till annan webbplats.

  • Skydda civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Senast uppdaterad: