Nytt ärendehanteringssystem för teknik- och fritidsförvaltningen

Nu tar vi, teknik-och fritidsförvaltningen, ytterligare ett steg för att förbättra Gnosjö kommun.

Vi lanserar ett publikt ärendehanteringssystem. Egentligen är det ett digitalt system för felanmälan, men på det sätt som vi kommer att nyttja det fungerar det lika bra för tips, idéer och synpunkter som för fel och avvikelser.

Systemet heter Infracontrol Online och är åtkomligt via mobilapp och webbformulär på vår hemsida.

Du kan enkelt med förvalda rubriker anmäla fel och brister och lämna synpunkter. Om du vill få återkoppling finns den möjligheten också via mail eller SMS. Givetvis går det också att vara anonym.

Om mobilappen används kommer den exakta positionen med i anmälan, vilket är värdefullt för oss som ska utföra åtgärden. Bifoga gärna bilder.

För anmälningar som rör gator o cykelvägar förmedlas informationen till respektive vägstyrelse/väghållare och för kommunala fastigheter förmedlas information till vår fastighetsförvaltare. Övriga ärenden hanteras i vår egen organisation vid teknik- och fritidsförvaltningen.

Om du inte har tillgång till dator eller mobilapp går det som tidigare att kontakta oss via telefon 0370-33 10 00 för att föra fram sitt budskap.

Vid akuta ärenden, ring kommunens växel 0370-33 10 00.

Vid akuta ärenden utanför kommunens öppettider, ring Larmcentralen 036-13 71 16.

Välkommen att ladda ner mobilappen ”Felanmälan Gnosjö kommun” från din app-butik.

Webbformuläret hittar du här www.gnosjo.se/felanmalan Länk till annan webbplats..

God fortsättning på det nya året

önskar

Gnosjö kommun, teknik- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad: