närbild på händer som håller i blomjord. ur jorden sticker det upp ett skott från en växt.

Kommunen söker personer som vill bli gode män

När man blir myndig vid 18 års ålder bestämmer man själv över sitt liv. Det innebär att man har ett juridiskt ansvar för sina rättigheter och skyldigheter.

Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte klarar av att bevaka sina rättigheter i samhället eller att sköta sin ekonomi på egen hand, har personen rätt att få en god man eller en förvaltare.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Överförmyndaren i Gnosjö söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som själva har svårt att tillvarata sina rättigheter. Om du är intresserad kontakta Kari Parman, överförmyndare i Gnosjö kommun.

Mer information om god man och förvaltare

Kontaktinformation

Överförmyndare
Kari Parman
Gnosjö Kommun
335 80 Gnosjö
E-postadress: overformyndare@gnosjo.se
Telefonnummer: 070-106 26 56

Senast uppdaterad: