SMS-tjänst för varningar och driftstörningar

”SMS-direkt” är en SMS-tjänst kopplad till kommunens abonnentregister. Med tjänsten kan kommuninvånare få information eller varningsmeddelande vid olika samhällsstörningar eller krissituationer, exempelvis vid vattenläckor eller andra betydande störningar i den kommunala servicen.

Läs mer om hur tjänsten fungerar, och registrera eller avregistrera telefonnummer här!

Senast uppdaterad: