Kommunfullmäktige sammanträder 28/11

Kommunfullmäktige sammanträder 28 november kl. 18.30, Sessionssalen kommunhuset, Gnosjö.

Följande ärenden kommer tas upp:

 • Allmänpolitisk debatt.
 • Motion om avveckling av LOV-systemet i Gnosjö kommun.
 • Platsvarumärke.
 • Revisionsgranskning av lokalförsörjning och lokalutnyttjande.
 • Policy för upphandling och inköp.
 • Kommunplan 2020 – 2022
 • Taxor 2020.
 • Taxa för renhållning 2020.
 • Taxor och avgifter för räddningsnämnden 2020.
 • Ekonomisk uppföljning 2019 räddningsnämnden.
 • Ekonomisk uppföljning 3 för räddningsnämnden.
 • Ägardirektiv för fastighetsaktiebolaget Järnbäraren.
 • Utbetalning av partistöd för 2020 – 2022.
 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
 • Beredskap inom deltidsorganisationen i Hillerstorp.
 • Årsredovisning 2018 Stiftelsen J.E. Hylténs Metallvarufabrik.
 • Räddningsnämndens utblick 2021-2024.
 • Begäran om entledigande, Maria Sandberg (KD).

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Du kan se webbsändning av sammanträdet genom att klicka här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: