Kommunfullmäktige sammanträder 31/10

Kommunfullmäktige sammanträder 31 oktober kl. 18.30, Sessionssalen kommunhuset, Gnosjö.

Följande ärenden kommer tas upp:

 • Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
 • Motion om avveckling av LOV-systemet i Gnosjö kommun.
 • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
 • Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Gnosjö kommun.
 • Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, oktober 2019.
 • Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda medborgarförslag, oktober 2019.
 • Avveckling av Entreprenörsregionens ekonomisk förening.
 • Avveckling av Smålandsriket Ekonomisk Förening.
 • Skattesats 2020.
 • Tertialrapport 2 per 2019-08-30.
 • Motion om kollektivtrafikens utbyggnad.
 • Begäran om entledigande, Maria Sandberg (KD).

Sammanträdet kan ses live här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: