Kom och diskutera tillsammans med kommunen om dina rättigheter som nationell minoritet

Öppet informations- och dialogmöte för nationella minoriteter i Gnosjö kommun den 25 juni klockan 17:00 -18:00 i kommunhuset. Med nationella minoriteter avses samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Nationella minoriteternas rättigheter förstärks

I januari 2019 trädde nya ändringar i minoritetslagstiftning i kraft. Kommunen är nu skyldig att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen, i nuläget är det Sametinget och Länsstyrelsen Stockholm.

Kommunens ska, och vill därför informera nationella minoriteter om de särskilda rättigheterna.

Kom och diskutera tillsammans med kommunen om dina rättigheter som nationell minoritet.

Program

  • Information om minoritetslagstiftningen
  • Öppen diskussion kring nationella minoriteters tankar och behov

Senast uppdaterad: