Gnosjö kommun i topp i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersäkning

Årets enkätundersökning besvarades av totalt 30 627 företag vilket var en svarsfrekvens på 49 procent. 6026 kommunpolitiker svarade vilket innebar en svarsfrekvens på 48 procent. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistiska data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september. Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns nu på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats."

Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län säger att: " i Gnosjö arbetar man aktivt för att vara en medspelare till företagen i kommunen, att göra det så enkelt som möjligt att komma i kontakt med rätt person och att hela kommunen ska se sig själva som en serviceorganisation. Det är en viktig anledning till deras framgång."

(källa: https://www.svensktnaringsliv.se Länk till annan webbplats.)

Senast uppdaterad: