Pressmeddelande från Räddningstjänsterna i RäddSam F 11:30

Uppdatering fredag morgon, skogsbranden utanför Gnosjö

Branden utanför Gnosjö är nu under kontroll. Personal på plats har arbetat på inslagen väg under natten, det vill säga att man har fortsatt säkra begränsningslinjen runt brandområdet för att minimera risken för återantändning samt att man under natten har arbeta sig inåt. Nu pågår arbete med att släcka inne i området.

Under natten gick styrkan ner i antal, nu på morgonen har man ökat till ca 70 personer som fortsätter med släckningsarbetet. På plats finns brandmän och befäl från räddningstjänst, frivilliga från Frivilliga Automobilkåren (FAK), militär personal från Försvarsmakten samt personal från Länsstyrelsen. En skogsbrandexpert kommer under fredagen att finnas på plats.

Ett plan från kustbevakningen kommer under dagen att cirkulera i området för att fotografera samt söka efter eventuella brandrisker med värmekamera.

En drönare från kollegor i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) kommer under dagen att användas för att kunna upptäcka eventuella uppblossande brandhärdar.

Frivilliga Automobilkåren (FAK) fortsätter sitt arbete med underhåll, vatten och mat i området.

Under gårdagen byggdes en skördare om för att kunna släcka i svåråtkomlig terräng. Flaket bär en 6 kubik vattentank samt vattenspruta och denna används nu i området som komplement i släckningsarbetet.

Räddningstjänsten följer väderprognoserna från SMHI och genomför kontinuerlig brandriskanalys för skog och mark.

/Pressbefäl på plats i Gnosjö

Senast uppdaterad: