Pressmeddelande från Räddningstjänsterna i RäddSam F kl:17.15

Uppdatering skogsbranden utanför Gnosjö

Arbetet med skogsbranden utanför Granstorp i Gnosjö kommun har pågått intensivt under hela torsdagen och läget är nu relativt stabilt. Branden är under kontroll, ca 100 ha har brunnit. Personal på plats har arbetat hårt med att säkra begränsningslinjen och har under eftermiddagen börjat arbeta sig inåt. I dagsläget ligger 2 mil brandslang utlagd i området.

Totalt har ca 120 personer arbetat med att säkra begränsningslinjen; brandmän och befäl från räddningstjänst, frivilliga från Frivilliga Automobilkåren (FAK) och Maskinringen, militär personal från Försvarsmakten samt personal från Länsstyrelsen. Under kvällen kommer man gå ner i styrka för att under morgonen återgå till samma antal insatta som under torsdagen.

Fyra helikoptrar har under dagen varit behjälpliga i släckningsarbetet, tre med direkt vattenbombning och en polishelikopter som har sökt brandhärdar med värmekamera. Personal från räddningstjänsten har medföljt i polishelikoptern. Under dagen har 160 kubik vatten släppts över brandområden och under gårdagen 210. Maskinringen har under dagen arbetat med att blötlägga områden vid begränsningslinjerna.

Det är fortfarande mycket torrt i markerna och prognosen om rikligt med regn på lördag kväll i området är efterlängtad.

Under förmiddagen har en skördare byggts om för att kunna bära ett flak med vattentank och vatttenspruta. Skördaren är tänkt att kunna föras fram i terräng där brandbilar inte kan komma fram och kommer att börja användas under torsdagskvällen.

Bild skogsbrand: Fotograf Andreas Melin, räddningstjänsten, Jkpg
Bild Skördare: Fotograf Daniel Moberg, Höglandets räddningstjänstförbund

Senast uppdaterad: