Ett klimatsmartare Gnosjö

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens, häst är framtidens transportmedel. Efter en lång utredning har all fakta landat på bordet och politikerna ska snart fatta beslut om att ersätta kommunbilarna med hästar.

- Vi gör det av flera skäl, ekonomiskt är det en vinst, det är bra för klimatet och det kommer ge nytt liv i samhället. Säger Kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) om HÖverenskommelsen som hon kallar den.

Satsningen är förankrad hos oppositionen och oppositionsrådet Markus Kauppinen (S) instämmer:

- Det stämmer, vi ska framledes endast använda oss av fordon eller fortskaffningsmedel där vi kan ta upp avgaserna med en spade. Det är bra, då lämnar vi inga föroreningar efter oss till framtida generationer .

Enligt beräkningar från ekonomienheten kommer det att ge stora besparingar. Kommunen har gjort kalkylen utifrån kostnad per hästkraft samt utifrån livslängd på bil respektive häst.

Besparingen för kommunen är enorm, strax över 99% vilket ger oss flera miljoner till annan verksamhet. Snittantal hästkrafter i en kommunbil är strax över 100 st. Dessutom är det lättare att styra en häst än flera. Våra bilar byts var 3:e till 4:e år medans en häst lever mycket längre menar Kristine Hästmark.

 

Även kommundirektören Anna Engström och teknik och fritidschefen Jan Sandberg är positiva till omställningen av fordonsflottan till ett mer klimatvänligt alternativ.

- Jag ser många fördelar med hästen, till exempel behövs det inget körkort. Det gör att vi i framtida rekryteringar inte behöver ha det som ett krav.

- Det räcker med att man har en hjälm. Jag ser även att det går i linje med vår friskvårdssatsning då de anställda får motion i samband med att de förflyttar sig mellan olika möten, säger kommundirektören.

Vintertid räknar kommunen med att göra ytterligare besparingar. Snöröjningen har varit ett hett ämne de flesta vintrar då vägarna inte vart snöröjda i tid.

- Vi kommer att spara mycket pengar på snöröjning då hästar har så långa ben behöver vi inte skotta förrän det är 50 cm snö på vägarna och det är ju sällan. Dessutom kan hästarna ta sig fram där det inte finns en väg. Avslutar teknik och fritidschefen.

Senast uppdaterad: