Planera du att bygga om, bygga nytt eller riva gammalt?

Oavsett hur långt ni har kommit med era tankar så kan det vara värt att kontrollera om fastigheten kan vara förorenad med miljögifter.

Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till Infokväll om markföroreningar i byggprojekt.

Ni har möjlighet att få information om er fastighet på plats.

2019-03-21 19:00 Gnosjö (sista anmälningsdag 2019-03-14)

2019-04-04 19:00 Hillerstorp (sista anmälningsdag 2019-03-28)

Skicka bindande anmälan till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se (plats för möte kommer meddelas samtliga anmälda i ett bekräftelsemail)

I Gnosjö kommun finns det cirka 508 förorenade eller misstänkt förorenade fastigheter. Även om ni aldrig har tänkt på det eller hört någonting om det så finns risken att er fastighet är en av dem.

Oftast kontrolleras om föroreningar finns i samband med att ansökan om bygglov lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen. I detta skede finns det vanligtvis redan en tidsplan och ett stort behov av att börja bygga. Upptäcks det då att fastigheten kan vara förorenad kan detta betyda kraftiga fördröjningar eller ett stopp för byggprocessen.

Det är därför viktigt att ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid, inte minst för att reducera kostnader. Hör av er till handläggaren för förorenad mark på samhällsbyggnadsförvaltningen; helst redan innan ni verkligen behöver bygga.

Senast uppdaterad: