Vi är fortsatt en Fairtrade City

Gnosjö kommun har åter blivit omdiplomerade och uppfyller kraven för att kunna kallas en Fairtrade City. Gnosjö kommun blev en Fairtrade City redan i april 2008, och var då den tionde kommunen i landet som blev diplomerad.

Varje år görs en granskning för att se om kommunen fortfarande håller de krav som ställs på en Fairtrade City. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Satsningen i Gnosjö gäller för hela samhället och engagerar både butiker, restauranger och "vanliga" arbetsplatser. Genom att välja Fairtrademärkta produkter bidrar man till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Du kan läsa mer om detta här! Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: