Inbjudan till samrådsmöte

Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till samrådsmöte angående förslag till detaljplan för fastigheten Uppebo 1:20 (Flatens camping) i Gnosjö kommun.

Ni bjuds in till ett samrådsmöte för information och diskussion angående rubricerad detaljplan

Om ni inte kan närvara vid mötet och har synpunkter på förslaget så ber vi er att skicka in dessa till Samhällsbyggnadsnämnden under adress Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Senast den 11 februari 2018 vill vi ha era synpunkter på förslaget.

Vi vill gärna veta hur många som kommer på samrådsmötet och ber er därför att kontakta planarkitekt Emelie Alsén på telefon 0370-33 10 69 eller mail emelie.alsen@gnosjo.se för anmälan till mötet.

Plats: Hillecenter, Storgatan 11, Hillerstorp
Tid: onsdagen den 23 januari 2019 klockan 17.00

Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta planarkitekt Emelie Alsén, telefon 0370-33 10 69

GNOSJÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad: