Nytt klimatpositivt bostadsprojekt på gång i Gnosjö kommun

Från vänster: Jan Sandberg, chef teknik- och fritidsförvaltningen, Kristin Hästmark, kommunstyrelsens ordf, Samuel Davidsson, ordf samhällsbyggnadsnämnden, Anna Heijel, vik. chef samhällsbyggnadsförvaltningen, Markus Kauppinen, kommunstyrelsens 2:e vice ordf. och Anna Engström, kommundirektör

Kommunledningen samlades i dag för en pressträff på vinkåsen, på platsen där det är tänkt att de nya klimatpositiva hyresbostäderna kommer att byggas under 2019 av Ljusbo hyreshus AB.

Gnosjö kommuns ambition är att vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Ett mål i detta arbete är att utveckla bostadsmarknaden och skapa livsmiljöer som är attraktiva för dem som vill bo i kommunen. Gnosjö kommun har inom tvåårsperiod planer på att bygga mellan 60 och 70 hyresrätter. Lägenheterna kommer byggas av både kommunala och privata byggherrar. Just nu startas det första byggprojektet i denna satsning. Det är nya klimatpositiva kooperativa hyresrätter i trä som kommer att byggas i Gnosjö.

Trettio kommuner har valts ut av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) för uppförande av självförsörjande ekogårdar, 15 kooperativa hyresrätter med växthus. Gnosjö är en av de första kommunerna där bostadföretaget Ljusbo hyreshus AB kommer att bygga sina klimatpositiva hyresrätter i trä.

Bostäderna är tänkta att byggas på området Vinkåsen i Gnosjö. Vinkåsen är en plats med närhet till natursköna friluftsområden, förskola och skola, Töllstorpshallen och till Gnosjö centrum.

Läs mer om Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, på www.vinnova.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: