SCB:s Medborgarundersökning 2018

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I denna rapport redovisas resultatet för Gnosjö kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 40 procent enkäten.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Gnosjö kommun som en plats att leva och bo på blev 62 (indexet kan variera mellan 0-100). 62 är också genomsnittsresultatet för samtliga 111 kommuner. Betygindex (NRI) under 40 klassas som "inte godkänd". Gränsen för "nöjd" går mellan 52 och 75. Högre än 75 tolkas som "mycket nöjd"

Ta del av undersökningen i PDF-format här. Pdf, 225.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nöjd-Region-Index (NRI) undersöker hur medborgarna ser på Gnosjö kommun som en plats att leva och bo på.

Områden som fick ett högt NRI:

 • Arbetsmöjligheter
 • Trygghet

  Områden som där medborgarna är nöjda:

 • Rekommendation (rekommendera andra att leva och bo
  i Gnosjö kommun)
 • Utbildningsmöjligheter
 • Kommunikationer

  Områden som är godkända men kan förbättras:

 • Bostäder
 • Kommersiellt utbud
 • Fritidsmöjligheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) undersöker hur medborgarna i Gnosjö kommun ser på kommunens verksamheter.

Dessa områden fick ett högre NMI av medborgarna än genomsnittet av de 111 kommuner som var med i undersökningen:

 • Bemötande och tillgänglighet
 • Vatten och avlopp
 • Gymnasieskolan
 • Idrotts- och motionsanläggningar
 • Förskolan
 • Grundskolan
 • Äldreomsorgen
 • Stöd för utsatta personer
 • Gång- och cykelvägar

Nöjd-Inflytande-Index (NII) undersöker hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Samtliga områden fick ett högre NII än genomsnittet av de 111 kommuner som var med i undersökningen:

 • Kontakt
 • Information
 • Påverkan
 • Förtroende

Senast uppdaterad: