Detaljplan för del av fastigheten Åshuvud 1:4 (Björsbo camping) i Gnosjö kommun

Ett förslag till detaljplan för rubricerat område, upprättat i oktober 2018 finns utställt för samråd under tiden 29 dec 2018 till 3 feb 2019. Läs hela underättelsen för detaljplan för del av fastigheten Åshuvud 1:4 här Pdf, 34.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Den som har synpunkter på förslagen får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Senast den 3 februari 2019 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni hyresgäster var vänlig meddela dessa om underrättelsen.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Emelie Alsén.
Telefon: 0370-33 10 69 E-post: emelie.alsen@gnosjo.se

Senast uppdaterad: