Organisationsschema över förvaltningar och avdelningar

Organisationsschema för Gnosjö kommun. Klicka på bilden för att göra den större.

Förvaltningar och avdelningar

Gnosjö kommun har närmare 900 medarbetare.

Det är medarbetarna på kommunens förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna och utskotten uppdelade i olika verksamhetsområden.

På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer utskottens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Kommunens medarbetare är sakkunniga inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning svarar inför en politisk nämnd eller utskott.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Gnosjö kommun
Telefonväxeln: 0370-33 10 00
E-post: kommun@gnosjo.se