Ekonomi

I Gnosjö kommun arbetar vi utifrån en styrmodell som utgår från de vi är till för – våra invånare och brukare av tjänster. Styrmodellen anger vad kommunfullmäktige beslutat ska gälla för hur kommunen styrs vad gäller ekonomi, mål, uppföljning och förbättring m.m.

I styrningsarbetet ingår att kommunfullmäktige beslutar om kommunens vision, inrktningsmål, samt mål till nämnderna.

Utöver inriktningsmål, som fokuserar på kvaliteten i verksamheterna, behövs också finansiella mål som är av betydelse för den goda ekonomiska hushållningen. Gnosjö kommun har tre finansiella mål:

  • Gnosjö kommuns ekonomiska resultat uppgår genomsnittligt till minst 2 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag åren 2020-2024
  • Alla investeringar exklusive nybyggnation och VA-verksamheten, ska finansieras med egna medel
  • Soliditeten inkl. pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen ska inte vara lägre än 25 %
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ekonomichef
Sanna Rickardsson
Telefon: 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se

Redovisningsekonom
Ida Källström
Telefon: 0370-33 10 36
ida.kallstrom@gnosjo.se