Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok, och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring eller e-post till exempel. 

Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att se det som finns i kommunens diarium, så kallade allmänna handlingar. Du har rätt att få ta del av handlingen hos kommunen eller få en kopia på handlingen. För att få tillgång till handlingar från kommunens diarium kontaktar du förvaltningens registratorer eller söker i kommunens e-diarium.

E-diarium

Här kan du söka i kommunens diarium. Vill du ta del av en handling så kontakta kommun@gnosjo.se

Laddar Lex Publicering...
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Registratorer hos kommunstyrelsen

Maria Thorup
Telefon: 0370-33 10 13

Therese Ebbesson
Telefon: 0370-33 10 51

kommun@gnosjo.se

Registratorer hos socialutskottet
Davud Daric
Telefon: 0370-33 1014

socialutskottet@gnosjo.se

Registratorer hos kultur- och utbildningsutskottet
Carin Mattsson
Telefon: 0370-33 11 48

ku@edu.gnosjo.se

Registrator hos samhällsbyggnadsnämnden
Martina Hogane
Telefon: 0370-33 10 81

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se