Förslag och synpunkter

Till skillnad från medborgarförslag, som tas upp för beslut i kommunfullmäktige, så kan du här lämna synpunkter på kommunens service.

Som kommun strävar vi alltid efter att ge dig service av hög kvalitet. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker är bra eller om du varit med om något som var mindre bra. Kanske vet du något som du skulle vilja ändra på?

Skriv ner dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring. Observera, att synpunkter som gäller socialförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen och felanmälan gällande gatubelysning görs via länkarna till höger.

Gäller din synpunkt socialförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen eller behöver du göra en felanmälan gå vidare via respektive länk nedan.

Formulär för förslag och synpunkter

Jag är:
Jag är:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: