Dialogmöten

Kommunledningen bjuder in allmänheten till dialogmöten för att lämna kommunal information och svara på frågor om den kommunala verksamheten och lyssna på kommuninvånarnas idéer och uppslag.

Där kan du träffa dina kommunpolitiker och ställa frågorna som just du tycker är viktiga!

Skicka eventuella frågor till kommun@gnosjo.se eller direkt till kommunsekreteraren.

Finns behov av tolk eller hörslinga, eller du vill lämna in frågor i förväg, ring Christian Bagan, tel 0370-33 10 11 eller via e-post christian.bagan@gnosjo.se, i god tid före mötet.

Välkomna!
Kommunstyrelsen

Dialogmöten under 2021

På grund av pågående COVID-situation är det i nuläget oklart om mötena kommer att genomföras under 2021, eller i vilken form dessa möten i så fall kommer att ha.

Kommunledningen återkommer med information om detta när man har fattat dessa beslut.

Minnesanteckningar från tidigare dialogmöten

Hillerstorp 2020-02-18 Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster.

Nissafors 2020-02-25 Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Åsenhöga 2020-03-03 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunstyrelsens ordförande
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se

Kommunstyrelsens sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se