Dialog och synpunkter

Det finns flera olika sätt för dig att säga vad du tycker och vara med och påverka i kommunen. Lämna gärna förslag och synpunkter, eller ställ frågor till oss på Facebook eller via mail-adresser som du hittar här på hemsidan.

Om du vill påverka en fråga som berör dig i en särskild riktning kan du antingen ta kontakt med en enskild kommunpolitiker eller vända dig till den nämnd som hanterar ärendet. En fullmäktigeledamot har sedan möjlighet att lämna in en motion i en fråga eller själv ställa en fråga i fullmäktige. Även en nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd.

Genom att Gnosjö kommun är en liten kommun är också avståendet mellan väljare och valda litet och det är lätt att komma i kontakt med kommunens politiker. Du kan t ex välja att skriva till, ringa eller e-posta din politiker.

Kontaktuppgifter till våra politiker Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se