Beslut, insyn och rättssäkerhet

Här hittar du information om den kommunala beslutsprocessen, allt från allmänna val till ett ärendes gång, och hur man gör om man vill överklaga ett beslut. Här finns också information om offentlighetsprincipen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se