Vaccination mot Covid-19

Det är regionen (sjukvården) som har ansvaret för vaccination mot Covid-19. Inom vissa områden utför kommunen vaccinationen.

Så här långt har kommunen kommit med vaccineringen inom de områden där kommunen utför vaccineringen

Kommunen är klar inom de områden där vi utfört vaccinering mot covid-19.

Det finns enstaka brukare kvar som ännu inte vaccinerats, på grund av att läkare inte ordinerat vaccination. Det kan exempelvis bero på om brukaren har någon underliggande sjukdom eller av annan anledning i nuläget inte är lämplig att vaccinera.

Likaså kan det finnas enstaka patienter som är nyinskrivna inom hemsjukvården som ännu inte fått vaccinet.

Samlad information till andra sidor om vaccinationen mot covid-19

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: