Så arbetar kommunen med beredskap

Alla förvaltningar ser över sina verksamheter för att hantera situationer som kan uppstå med anledning av covid-19.

Det kan till exempel handla om att många personer på samma arbetsplats blir sjuka samtidigt och vilka rutiner vi har vid misstänkt smitta.

Det finns ett strukturerat arbetssätt för hur vi hanterar extraordinära händelser. En stabsgrupp samt krisledningsgrupp startades den 12 mars.

Stabsgruppen samlar in information och analyserar lägesbilden, och tar fram förslag på åtgärder. Krisledningsgruppen med olika ledningsfunktioner och kommunikatör tar beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Samverkan med länsstyrelsen och andra myndigheter sker hela tiden och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sedan viruset blev känt har vår medicinskt ansvariga sjuksköterska tillsammans med andra tjänstepersoner aktivt följt utvecklingen.

Senast uppdaterad: 2020-03-20