Information till dig som är företagare

Sedan den 25 mars 2020 gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.

Det är företagarens ansvar att se till att det inte förekommer trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Detta gäller även i anslutning till lokalen vilket innebär att köandet inte bara kan flyttas ut till gatan eller trottoaren utanför.

Hämtmat kan överlämnas som vanligt förutsatt att detta går att göra utan trängsel mellan människor. Det finns inget förbud mot bufféer, men dessa måste även kunna ske utan trängsel mellan människor.

Ansvarig ska regelbundet bedöma riskerna i sin servering och minimera smitta från att spridas. Därför måste ansvarig hålla sig uppdaterad med vad Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkare säger.

Information riktad till olika verksamheter med anledning av corona på folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information om corona på andra språk, på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Checklista för att förebygga smittspridning

 • Företaget ska förebygga långa köer och folksamlingar.
 • Ordna så att kunder inte behöver köa nära varandra. Kunder ska kunna hålla gott avstånd till varandra.
 • Ett system med markeringar av t ex tejp på golvet kan användas, för att påminna kunderna om deras eget ansvar för att minska smittspridningen.
 • Skylta för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning.
 • Kunder ska inte stå i kö, beställa och sedan vänta på sin beställning så att det blir en samling av människor.
 • Tänk på att det även kan uppstå köer vid toaletterna.
 • Servera maten vid borden. Stående servering av mat och dryck vid barer är inte tillåten.
 • Om ni säljer mat som kunder ringer och beställer, eller som beställs via internet, informera gärna extra om detta. Det kan minska risken för trängsel i serveringen om kunder nyttjar den tjänsten.
 • Om kunder kan betala med swish så ökas avståndet till er personal vilket är bra.
 • En meny på internet eller menyer på lokalens utsida kan underlätta. Kunder kan ringa utifrån för att beställa, betala med swish, och sedan gå in och hämta sin take-away-mat.
 • Om det finns portabla kortterminaler kan betalningen ske utanför lokalen.
 • Försök få kunderna att använda självutcheckningssystem om det finns.
 • Extra rengöring behövs på utsatta ställen som människor tar i med sina händer, t ex dörrhandtag till serveringen för gästerna, handtag till kylar, strömbrytare, kortterminaler m.m.
 • Det ska finnas flytande tvål och pappershanddukar på alla toaletter.
 • Påminn kunderna om att tvätta händerna. Ställ gärna ut handsprit men tvätt av händer är viktigare.
 • Sprid ut borden i serveringen så att det inte blir trångt. Några bord måste kanske tas bort.
 • Personal som är sjuk ska vara hemma.
 • Det kan finnas anledning att separera olika arbetslag så långt det är möjligt.

Regeringen har lagt fram förslag på flera stödpaket till Riksdagen och ett antal beslut har tagits. Fortfarande är det många detaljer som återstår. Ta kontakt med oss om du har några frågor! Kan vi inte svara på dem direkt lotsar vi dig vidare till den organisation som kan ge dig svar.

Ingalill Ebbesson, Gnosjö kommun och Science Park: ingalill.ebbesson@gnosjo.se

Sören Karlsson, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen: soren.karlsson@arbetsförmedlingen.se

Sören kommer att finnas på plats på vårt kontor:
GEC, Storgatan 9 C (i Tappershuset),
måndagar och tisdagar tills vidare.

Maila dina frågor till oss – vi svarar så fort vi hinner!

Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Deras uppdrag är att stötta små och medelstora företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja det akuta problem som företaget står inför.

Mer information om Företagsjouren och kontaktuppgifter hittar du på följande länk:

www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Arbetsmarknad-och-naringsliv/Foretagsjourenlänk till annan webbplats

Verksamt.selänk till annan webbplats - Samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Almi.selänk till annan webbplats - Från kris till hållbar framtid. På Almis hemsida finns information till dig som företagare. Håll dig uppdaterad om olika stöd och event. Almis Brygglån är ett exempel som riktar sig till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Tillväxtverket.selänk till annan webbplats - På tillväxtverkets webbplats finns information till dig som företagare.

Skatterket.selänk till annan webbplats - Aktuell information från Skatteverket

Senast uppdaterad: 2020-10-06