Frågor och svar till äldre och anhöriga

Brödtext

Behöver du hjälp med att handla mat eller ett ärende till apoteket?
I Gnosjö kommun finns det grupper av frivilliga som kan hjälpa dig vid behov. Hjälpen är främst riktad till dig som tillhör en riskgrupp.

Kontaktuppgifter till frivilliggrupper

Med anledning av Corona har kommunen beslutat att undvika besök i möjligaste mån för att minska smittspridning.

För att ansöka om försörjningsstöd ber vi dig därför att lämna in skriftlig ansökan tillsammans med underlag på inkomster och utgifter.

Tänk på att ansökan ska vara underskriven av dig samt eventuell partner.

Det är viktigt att ansökan är fullständig för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.Om inte ansökan är fullständig skickas den tillbaka för komplettering.

Vid frågor kontakta din handläggare på telefontid melln 08.30 och 09.30.

Telefon till kommunens växel: 0370-33 10 00

Träffpunkten Rosendal stängde sin verksamhet måndagen den 16 mars. Vi informerar när verksamheterna åter kan öppnas igen.

Från och med 8 juli är resturang Rosen stängd för samtliga besökare. Vi informerar när verksamheterna åter kan öppnas igen.

Från och med 18 mars gäller besöksförbud för särskilt boende, korttidsboende samt andra boenden där det bor sårbara grupper.

Anledningen är att undvika smittspridning och skydda våra sårbara grupper. Finns särskilda skäl för besök kontakta verksamhetschef eller sjuksköterska

Socialförvaltningen kommer att i dialog med smittskyddsenheten vid regionen genomföra lämpliga åtgärder.

Senast uppdaterad: 2020-08-05