Frågor och svar till äldre och anhöriga

För att minska smittspridningen ska du och övriga i hushållet träffa så få personer som möjligt. Avstå från att besöka kommunens boenden för äldre eller inom funktionshinder även om du är symtomfri.

Undvik att träffa andra under minst en vecka efter att någon i hushållet har bekräftats smittad. Är du frisk efter den veckan är du välkommen att besöka ett boende. Får du symtom, lämna prov för covid-19 och invänta ett negativt provsvar innan du gör ett besök.

Behöver du hjälp med att handla mat eller ett ärende till apoteket?
I Gnosjö kommun finns det grupper av frivilliga som kan hjälpa dig vid behov. Hjälpen är främst riktad till dig som tillhör en riskgrupp.

Kontaktuppgifter till frivilliggrupper

Med anledning av Corona har kommunen beslutat att undvika besök i möjligaste mån för att minska smittspridning.

För att ansöka om försörjningsstöd ber vi dig därför att lämna in skriftlig ansökan tillsammans med underlag på inkomster och utgifter.

Tänk på att ansökan ska vara underskriven av dig samt eventuell partner.

Det är viktigt att ansökan är fullständig för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.Om inte ansökan är fullständig skickas den tillbaka för komplettering.

Vid frågor kontakta din handläggare på telefontid melln 08.30 och 09.30.

Telefon till kommunens växel: 0370-33 10 00

Träffpunkten Rosendal stängde sin verksamhet måndagen den 16 mars. Vi informerar när verksamheterna åter kan öppnas igen.

Från och med 8 juli är resturang Rosen stängd för samtliga besökare. Vi informerar när verksamheterna åter kan öppnas igen.

Sedan 1 oktober är det återigen möjligt att besöka din närstående på något av våra äldreboenden, efter att regeringen tagit ett nytt beslut om att öppna våra äldreboenden för besök.

Lokala rutiner

För att besöken ska fungera på ett bra och säkert sätt har kommunen tagit fram lokala rutiner utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens allmänna råd hur besöken ska gå till. Reglerna finns till för att smittspridningen av corona fortfarande pågår och vi behöver fortsätta att göra allt för att skydda och minska risken för få in corona-smitta på något av våra boenden. Vi hoppas att du som anhörig har förståelse för det och respekterar sättet vi arbetar på inför och under ert besök.

Det absolut viktigaste vid besök på något av våra äldreboenden är att du är helt fri från förkylnings- eller infektionssymtom, håller avstånd och har en god handhygien. Det är viktigt att vi alla tillsammans fortsätter ta ansvar för att minska risken för smittspridning.

Inför ditt besök

 • Ring till respektive avdelning och meddela personalen om att du vill göra ett besök. Meddela personalen dag och tid för besöket (i syfte att omsorgspersonal på ett säkert sätt ska kunna leda er genom äldreboendet till den boendes lägenhet.) Om du inte vet numret ring kommunens växel på telefon: 0370-33 10 00 så hjälper de dig vidare.
 • I samband med att du ringer och talar om att du vill göra ett besök, kommer personalen att tala om för dig vilken av äldreboendets ingångar du ska använda.
 • Fika får gärna tas med.
 • Begränsa besöket till högst två (2) personer per besök för att undvika trängsel i rummet.
 • Avstå ditt besök om du har förkylningssymtom eller andra infektionssymtom.

Under ditt besök

 • Gå till den ingång du tidigare fått information om att du ska använda och ring in till äldreboendet när du står utanför. Personal kommer då och möter upp dig och vägleder dig på ett säkert sätt till personen du ska besöka.
 • Du, som anhörig, erbjuds att få låna visir vid besöket om du önskar.
 • Du kommer att behöva tvätta och sprita händerna i samband med besöket. Detta behöver ske både före och efter besöket och görs i den boendes lägenhet.
 • Besöket sker i den boendes egna lägenhet/bostad. Att vistas i avdelningens allmänna utrymmen (korridor, matsal, tv-rum) kommer inte tillåtas på grund av det bor fler personer på boendet.
 • Vi uppmanar dig till att hålla avstånd till den du ska besöka, för att minska risken för smittspridning.
 • I slutet av ditt besök säger du till personal så ni kan bli ledda ut ur äldreboendet på ett säkert sätt.

Vi har full förståelse för att reglerna kan upplevas som svåra eller jobbiga, men det är viktigt att de följs. Från kommunens sida vill vi så långt det är möjligt hålla våra hyresgäster friska och välmående. Tillsammans med er anhöriga kan vi lyckas uppnå det.

Rutinen kan komma att ändras om ett lokalt utbrott av covid-19 sker på enheten. Regionens Smittskyddsenhet kopplas då in.

Socialförvaltningen kommer att i dialog med smittskyddsenheten vid regionen genomföra lämpliga åtgärder.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: