Frågor och svar för dig som vårdnadshavare


På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor


Här hittar du som vårdnadshavare samlad information om covid-19 och hur det påverkar skolverksamheten i Gnosjö kommun. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Vad händer om en vårdnadshavare blir halvtidpermitterad?

Det är vårdnadshavares arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema dvs de tider barnet lämnas på förskolan eller fritidshemmet. Förändringar i schemat registreras vis e-tjänsten på kommunens hemsida. Meddela personalen på förskolan eller fritidshemmet när förändringar sker.

Vad händer när en vårdnadshavare blir heltidspermitterad eller arbetslös?

Barn, vars föräldrar blir arbetslösa, erbjuds förskola 15 timmar i veckan. Tiderna är samma som för allmän förskola och beslutade av rektor för respektive förskola. Denna placering är avgiftsfri from hösten barnet fyller tre år, innan dess gäller avgift enligt maxtaxan. Förändringar i barnens schema registreras via e-tjänsten på kommunens hemsida. Meddela personalen på förskolan när förändringar sker. När vårdnadshavaren får tillbaka sitt arbete ska personal meddelas så fort som möjligt och registrering av förändringen ska också ske.

När det gäller barn på fritidshem så kan platsen sägas upp och uppsägningstiden är som vanligt två månader. När vårdnadshavaren få tillbaka sitt arbete, kan barnet få en plats ganska omgående på fritidshemmet. Alla förändringar ska registreras via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Ska jag säga upp fritidsplatsen nu när vårdnadshavare inte kan gå till skolan för undervisning?

Det är upp till varje vårdnadshavare att bedöma behovet av fritids- eller förskoleplats då deras studie ska skötas på distans. Det finns möjlighet att lämna sitt barn som tidigare.

Kan man få avdrag på avgiften för förskole- eller fritidshemsplatsen om barnet varit hemma?

Inga avdrag för avgiften görs med anledning av att barnet har varit frånvarande på förskola eller fritidshem.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snorighet och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.


Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.


Förskola och skola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Gnosjö kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.


Gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Efter regeringens rekommendationer går alla kommunala gymnasieskolor, yrkeshögskola och vuxenutbildningar från onsdagen den 18 mars över till distansutbildning. Elever kommer kunna ta del av undervisning från hemmet.


Nationella prov

Skolverket har beslutat att resterande nationella prov ställs in under våren 2020. Det gäller för alla årskurser som skulle genomfört proven.

Prata med oroliga barn om coronaviruset

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset covid19.

Senast uppdaterad: 2020-04-02