Allmänna frågor och svar om corona

Gnosjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen.Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Aktuell statistik Covid-19 i Jönköpings län

Regionen presenterar aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Frågor om coronaviruset? Ring 11313

Om du har frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 11313. Tjänsten är öppen dygnet runt. All information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus?

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se Länk till annan webbplats. om hur du kontaktar vården.

Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information och svar på frågor kring coronaviruset. Länk till annan webbplats.

Krisinformation - information från myndigheter

På Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet Länk till annan webbplats..

Region Jönköpings beredskap

På Region Jönköpings webbplats kan du läsa om deras beredskap samt den senaste uppdateringen kring konstaterade fall i länet Länk till annan webbplats..

Information på andra språk / Information in other languages

The municipality of Gnosjö pays close attention to any updated information given by the Public Health Agency of Sweden.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about the coronavirus. Länk till annan webbplats.

If you have any questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177.

If you have any questions about the coronavirus please call the national information number 113 13.

Behöver du hjälp med att handla mat eller ett ärende till apoteket?
I Gnosjö kommun finns det grupper av frivilliga som kan hjälpa dig vid behov. Hjälpen är främst riktad till dig som tillhör en riskgrupp.

Kontaktuppgifter till frivilliggrupper

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Alla förvaltningar ser över sina verksamheter för att hantera situationer som kan uppstå med anledning av covid-19.

Det kan till exempel handla om att många personer på samma arbetsplats blir sjuka samtidigt och vilka rutiner vi har vid misstänkt smitta.

Det finns ett strukturerat arbetssätt för hur vi hanterar extraordinära händelser. En stabsgrupp samt krisledningsgrupp startades den 12 mars.

Stabsgruppen samlar in information och analyserar lägesbilden, och tar fram förslag på åtgärder. Krisledningsgruppen med olika ledningsfunktioner och kommunikatör tar beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Samverkan med länsstyrelsen och andra myndigheter sker hela tiden och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sedan viruset blev känt har vår medicinskt ansvariga sjuksköterska tillsammans med andra tjänstepersoner aktivt följt utvecklingen.

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: