Tillgänglighet på gnosjo.se

Gnosjö kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av den.

Här beskriver vi hur gnosjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gnosjo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka epost till kommunikation@gnosjo.se.

Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss genom att ringa till oss på telefon: 0370-33 10 00 (kommunväxel).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här webbplatsen, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på kommunikation@gnosjo.se så att vi får veta att problemet finns.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

  • Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade (se avsnittet oskäligt betungande anpassningar).
  • Det finns brister i webbplatsens navigeringsmeny på mobiltelefoner och surfplattor, vilket kan försvåra för de som använder olika hjälpmedel. Dessa brister kommer att åtgärdas i samband med en större uppgradering av webbplatsen under hösten 2021.
  • Flera e-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av dessa system och e-tjänster sköts i system som vi inte själva kan förändra och är därför svåra att åtgärda.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på gnosjo.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • På vissa sidor används tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Vi arbetar löpande för att anpassa innehållet på gnosjo.se till att vara tillgänglighetsvänligt. Många av de hinder som vi är medvetna om idag, kommer att åtgärdas i samband med en större uppgradering av webbplatsen våren 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Gnosjö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Undertextning av kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Det förekommer dokument på gnosjo.se som är producerade av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Gnosjö kommun.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gnosjo.se.

Senaste bedömningen gjordes den 11 augusti 2020.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: