Pusselbitar som tillsammans bildar världskartan.

Så jobbar kommunen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Här samlar vi aktuell information om hur kommunen arbetar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Flyktingsituationen

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att många invånare flyr landet. Några av dem har redan kommit till Sverige, och fler väntas.

I kommunen tog vi tidigt fram ett 50-tal platser som Migrationsverket kunde använda för flyktingar. Myndigheten har dock meddelat kommunen att det i nuläget inte är aktuellt att placera några ukrainska flyktingar i Gnosjö kommun. Läs mer om Migrationsverkets beslut i separat nyhet på vår webbplats.

Så här kan du hjälpa till

Det är många invånare som engagerar sig och vill hjälpa till på olika sätt. Kommunen har i nuläget inte möjlighet att förmedla privata bostäder åt flyktingar.

Kommunen har inte heller möjlighet att ta emot kläder, mat eller andra gåvor. Istället vill vi hänvisa till enskilda hjälpinitiativ och frivilligorganisationer. Några exempel är följande:

It-säkerhet och kontinuitetsplanering

Det pågår arbete inom kommunen med vår it-säkerhet så att kommunens system fortsatt fungerar om vi skulle bli utsatta för it-attacker. Det pågår även arbete med att säkerställa att kommunala verksamheter fortsatt fungerar, även om situationen i Sverige och vår kommun skulle förändras. Det handlar exempelvis om att säkerställa att äldreomsorg och barnomsorg fortsatt kan fungera som vanligt.

Frågor och svar

Kommunen har fått en del olika frågor som är kopplade till kriget i Ukraina och Sveriges egen krisberedskap. Här är några svar på frågor som ställts till kommunen.

Allmänna frågor

I vilken omfattning vår kommun påverkas av flyktingströmmar vet vi inte i dagsläget. Migrationsverket har dock meddelat att de i ett första skede inte kommer att placera flykingar i Gnosjö kommun.

Kommunen har en arbetsgrupp som noggrant bevakar flyktingsituationen och har kontakt med andra myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat tips till privatpersoner här Länk till annan webbplats..

MSB har också tagit fram broschyren ”Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, som delades ut till samtliga svenska hushåll år 2018. Broschyren finns på svenska har blivit översatt till 14 andra språk. Beställ eller ladda ner broschyren på msb.se.

Flyktingspecifika frågor

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning. Innan du gör det är det bra att ha tänkt genom ett antal frågor om dina egna begräsningar:

  • Hur länge kan du erbjuda husrum?
  • Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska?
  • Kan du ta emot barn med särskilda behov?
  • Vad klarar du ekonomiskt? Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation.

Kommunen kan inte förmedla bostäder

Just nu har varken kommunen eller Migrationsverket möjlighet att förmedla bostäder från privatperson till de som behöver boende. Samtidigt så är vi i en inledningsfas i denna flyktingsituation och läget kan komma att förändras.

Tack för att du tar ansvar och gör en god gärning.

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Du kan läsa mer om vad som gäller för flyktingar som kommer till Sverige på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket - Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation.

Kommunen förbereder för att ta emot flyktingbarn i skola och förskola

Har du tagit emot ukrainska familjer eller sällskap med barn som har rätt till skolgång, hör av dig till kommunen. Skicka då e-post till maria.olsson@gnosjo.se med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

En del invånare undrar om hur vårt ansvar ser ut. Här kan du läsa mer om vad vi jobbar med och vad som är kommunens ansvar samt vad som är Migrationsverkets ansvar.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats kan du även läsa mer om de olika myndigheternas ansvar.

SKR:s webbplats - Ansvarsfördelning asylsökande Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Vi vill komma i kontakt med dig som tagit emot ukrainska familjer eller sällskap med barn som har rätt till skolgång. Hör av dig till kommunen via e-post maria.olsson@gnosjo.se. Skicka med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende.

Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar också ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Information om svenskt flyktingmottagande - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Frågor om skyddsrum

Skyddsrummen finns huvudsakligen i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Läs mer på msb.se. Länk till annan webbplats.

Ta dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare eller tunnel.

Läs mer på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: