Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Särskolesamordnare
Ann-Katrin Strand
ann-katrin.strand@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Louise Forsell Olofsson
louise.forsellolofsson@edu.gnosjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Håkan Johansson
hakan.johansson@edu.gnosjo.se

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för de elever som inte klarar grundskolans kunskapskrav.

I grundsärskolan finns nio årskurser. Eleverna har undervisning i samma ämnen som i grundskolan, men kunskapskraven ser annorlunda ut. Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen läser istället inriktning, som innebär olika ämnesområden. Undervisningen är anpassad till varje elev.

Elev som ska mottas i grundsärskolan erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola, som integrerad elev med extra stöd. Vi har också en fast grundsärskolegrupp för årskurs 6–9 på Bäckaskolan 7–9.

En elev som har gått ut grundsärskolan har rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram, antingen yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information om utbildning efter grundsärskolan.

Vem får gå i grundsärskolan?

  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Elever med autism eller autismliknande tillstånd om de också har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • Elever som fått en hjärnskada av våld eller sjukdom, vilket lett till en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Länkar till externa webbplatser

Skolverkets information om grundsärskolan

FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Attention, Riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan