Vatten och avlopp

Fastigheterna i våra tätorter är kopplade till det kommunala ledningsnätet. Men utanför tätorterna finns många enskilda anläggningar, både dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är skyldiga att följa bestämmelserna i ABVA - "Allmänna bestämmelser för användandet av Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning".

Vatten och avlopp är självfinansierande genom VA-taxan. Alla kostnader bärs alltså av de invånare i Gnosjö kommun som är anslutna till vatten- och avloppsanläggningen.

Larm och felanmälan utanför kontorstid

Oavsett vilken tid på dygnet finns alltid jourpersonal tillgänglig för att hjälpa dig med akuta problem med vatten och avlopp. Under kontorstid ringer du till kommunväxeln på telefon: 0370-33 10 00

Anmälan om fel på vatten och avlopp, efter växelns stängning:

Felanmälan utanför kontorstid, telefon: 036-13 71 16


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00
jan.sandberg@gnosjo.se

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 00
michael.bucht@gnosjo.se

Kundtjänst
tel 0370-33 10 00

Öppettider:
Måndag - Torsdag 8.00 - 12.00

Avvikande öppettider meddelas som nyhet på startsidan.

E-post: kundva@gnosjo.se

Larm och felanmälan
Anmälan om fel på vatten och avlopp, efter växelns stängning: tel 036-13 71 16