Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-06-22

Kontakta oss

Planarkitekt

Nils Hedenmo
0370-33 10 69
Eller maila:
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Meddelande om planer för antagande

Detaljplanen Hillerstorp 2:77 (Axelent) har varit ute på granskning

2020-05-18 till 2020-06-08

UnderrättelsePDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

SamrådsredogörelsePDF

RiskutredningPDF

Meddelande om Planer

Detaljplan för fastigheten Uppebo 1:20 (Flatenbadets camping )

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att inte anta planen utan låta den omarbetas 2020-05-06

Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2)

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2)

Antagandehandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

BehovsbedömningPDF

BullerutredningPDF

Riskanalys BSVPDF

Övriga handlingar

Brev till berördaPDF

Bullerutredning trafikPDF

Bullerutredning J D StenqvistPDF

Bullerutredning, extern, trafikPDF

Bullerutredning, extern kommentarPDF


Planer som har varit utställda för granskning

Detaljplan för fastigheten Uppebo 1:20 (Flatenbadets camping )

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2)

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

BullerutredningPDF

Övriga handlingar

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

Bullerutredning J D StenqvistPDF

Bullerutredning, extern, trafikPDF

Bullerutredning, extern kommentarPDF

Bullerutredning trafikPDF

Riskanalys BSVPDF

Laga kraftvunna planer under 2019

Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 m.fl. (Ballhusbyn)

Laga kraft bevis
PDF
Plankarta
PDF
PlanbeskrivningPDF
PDF
BehovsbedömningPDF
PDF
BullerutredningPDF

Laga kraftvunna planer under 2018

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:14 (Posthuset)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
BullerutredningPDF

Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Räddningsstationen)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Detaljplan för fastigheten Österskog 1:43 (Gunnars Tråd)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Laga kraftvunna planer under 2017

Detaljplan för fastigheten Lid 1:17 (Laserstans)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Ändring av detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden)

Tillägg till planbestämmelserPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:123 (Tappershuset) i Gnosjö kommun

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Laga kraftvunna planer under 2016

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:334 m.fl (Åkeritomten) i Gnosjö kommun

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF
RiskutredningPDF
BullerutredningPDF

Detaljplan för del av fastigheten Österskog 1:24 (HangOn)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF
IllustrationPDF
SamrådsredogörelsePDF
GranskningsutlåtandePDF
Tillägg till GranskningsutlåtandePDF
Rapport-Arkeologisk undersökningPDF

Detaljplan för Hillerstorp 4:218 m.fl (Hillerstorps Trä)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF
Förslag dagvattenPDF
Fotobilaga dagvattenPDF
Illustration dagvattenPDF

Detaljplan för Kulltorp 2:2 (Klockaregården)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF

Laga kraftvunna planer under 2015

Detaljplan för Hornabo 1:5 och Töllstorp 1:341 (förskola)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF

Ändring av detaljplan för Vinkåsen 1:2 m.fl (bostäder på Vinkåsen) 

Tillägg till planbeskrivningenPDF
Tillägg till plankartanPDF

Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 1:35 samt del av Hillerstorp 1:6 (Proton Finishing AB)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF

Laga kraftvunna planer under 2014

Detaljplan för Hillerstorp 7:2 m.fl (Hillerstorps hamn)

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
BehovsbedömningPDF

Det​aljplan för del av Törestorp 2:52 (HangOn AB)
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga kraftvunna planer under 2012

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:199 m.fl (Bostäder vid Isabergs Golfbana)
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga kraftvunna planer under 2011

Detaljplan för del av Aggarp 1:21 (Bensinstation, Kulltorp) i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för fastighet Gårö 1:35 m.fl. (L-J Produkter i Gnosjö AB) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för del av Gårö 1:69 (Återvinningsstation, Strömgatan) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskningsutlåtandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bilaga 1 - planprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilaga 2 - programskisslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Nissafors 1:155 m.fl. (Strandudden) i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Gårö 1:194 m.fl. (ICA) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga kraftvunna planer under 2010

Detaljplan för Gårö 1:106 (Pizzeria Tre Kronor) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för fastigheterna Nissafors 1:140, 1:141 m.fl. i Källeryds församling i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Kulltorp 1:18 i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster