Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Den ger en rätt för oss människor att kunna vistas på privat mark i naturen för att exempelvis plocka bär och svamp.

Samtidigt som allemansrätten, som är inskriven i en av Sveriges grundlagar, ger dig rätt att utnyttja naturen, ställer den ocksa vissa krav på att du måste visa hänsyn och varsamhet mot naturen, djurlivet och den som äger marken du vistas på.

För dig som vill läsa mer, finns information om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: