Värmepumpar

En värmepump arbetar med samma princip som ett kylskåp. Energi upptas vid en låg temperatur och avges vid en hög med insats av mekanisk energi. Vill du installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten eller sjövatten som värmekälla måste du först anmäla det skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen. Annars riskerar du att bli åtalsanmäld och få betala dagsböter.
   
Värmepumpar med en effekt av max 100 kW som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktiga enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att hinna handlägga anmälan skall den helst komma in till kommunen minst 6 veckor innan anläggningen påbörjas. De flesta anmälningar går dock snabbt att handlägga.
  
Värmepumpar med en effekt mellan 100 kW och 10 MW som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla räknas som C-verksamhet enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och är även de anmälningspliktiga.  

Värmepumpar med en effekt av mer än 10 MW som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten (dock ej vattentäkt), ytvatten eller avloppsvatten som värmekälla räknas som B-verksamhet enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och är tillståndspliktiga.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Joanna Zawodzinska
tel 0370-33 10 70
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Blanketter

Anmälan- BergvärmePDF

Anmälan- YtjordvärmePDF

Anmälan- grannintygPDF


Foldrar

JordvärmePDF

BergvärmePDF

SjövärmePDF


Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Geoteclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster