Hälsoskydd

Det måste vara en mänsklig rättighet att få leva tryggt och må bra i en stimulerande och hälsofrämjande miljö. Att ha frihet att leva sitt liv såsom man själv vill så länge det inte stör någon annan. Att få andas frisk luft såväl ute som inne.  

Hälsoskyddet handlar om ett långsiktigt arbete för människors hälsa, en strävan att få bort olika störningar i vår omgivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar dels förebyggande för att förhindra att olägenhet ska uppkomma och försöker dels undanröja störningar där problem redan uppkommit.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Joanna Zawodzinska
tel 0370-33 10 70
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

 

Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster