Broshyrer för hushåll, företag och organisationer

-------------------------------------

För Villaägare

Värme i villan

Värme, varmvatten och hushållsel är de tre användningsområdena för energi i en villa. Den här broschyren handlar framför allt om värmesytem och ventilation.

Ladda hem broschyren Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Att producera el med hjälp av solceller

Energimyndighetens hemsida om att producera el med hjälp av solceller Länk till hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Solklart — solvärme!

Energimyndigheten informerar i denna broschyr om solvärme.

Ladda hem broschyren. Pdf, 490.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Att tilläggsisolera hus-fakta, fördelar och fallgropar

Isolering kan spara mycket pengar samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika fuktproblem.
"Att tilläggsisolera hus” beskriver vanliga småhus (dvs. villor, radhus, kedjehus) och hur de kan tilläggsisoleras. Som stöd för dig som läser finns rikligt med illustrationer. Du får även information om de vanligaste materialen och hur de kan användas. 

Ladda ner broschyren. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fönsterrenovering med energiglas

Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Ladda ner broschyren Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Välja rätt värmepump

Funderar du på att byta värmekälla och konvertera till värmepump är det bra att först se över vad du kan göra för att effektivisera värme- och varmvattenanvändningen. Kan du minska energibehovet innan du konverterar har du möjlighet att välja en mindre och billigare värmepump.

Ladda ner broscyren Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ventilera på rätt sätt

Idag sätts mer och mer fokus på ett sunt inneklimat och samtidigt på låga kostnader för uppvärmning. Den här skriften vänder sig till dig som äger och bor i småhus, lägenhet eller fritidshus och som vill veta mer om inomhusmiljö och ventilation.

Ladda ner broscyren Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ljusguiden: Välj rätt LED-lampa

Energimyndigheten hjälper dig när du ska köpa lampa.

Ladda ner faktabladet. Pdf, 175.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------

För Företag

Energiledningssystem - ett verktyg för ständig förbättring av energiarbetet

Energiledning är ett slags verktyg för ett företag att kontrollera och styra sin energianvändning på ett systematiskt sätt. I Sverige finns sedan år 2003 en standard för energiledningssystem, SS 627750. Energiledningssystem har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete och därmed minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. I denna broschyr presenterar sex svenska industriföretag och ett certifieringsorgan sina erfarenheter av energiledningssystem.

Ladda ner broschyren om energiledning. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Energikoll i små och medelstora företag

Den här handboken vänder sig till er som vill veta hur ni kan arbeta med att effektivisera energianvändningen i små och medelstora företag. H andboken har tagits fram för att fungera som ett stöd i energieffektiviseringsarbetet i små och medelstora industriföretag, men även i andra verksamheter.

Ladda hem broschyren Energikoll. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Minska företagets energikostnader nu!

I denna broschyr kan du läsa om vilka frågor som är viktiga att beakta när man påbörjar arbetet med energieffektivisering. Du får även få handfasta råd och tips och ta del av exempel på hur andra företag arbetar med att effektivisera sin energianvändning.

Ladda hem broschyren. Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Elmätare startskott för att spara pengar i livsmedelsaffären

Ett faktablad om energianvändningen i livsmedelshandeln.

Ladda ner faktabladet. Pdf, 198.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler

Energimyndighetens projekt STIL2 undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. År 2010 genomfördes energiinventeringar i hotell, restauranger och samlingslokaler. Rapporten redovisar resultatet av inventeringarna samt potentialer för att minska elanvändningen.

Ladda ner boschyren. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Energi i handelslokaler

Handelslokaler använder stora mängder energi per kvadratmeter och år. Energimyndighetens undersökning av energianvändningen i handelslokaler visar att det finns mycket energi och pengar att spara. Läs mer om hur.

Ladda ner broschyren. Pdf, 881.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Enkla åtgärder minskar butikens elanvändning

Faktablad om energianvändningen i handelslokaler.

Ladda ner faktabladet. Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bra belysning i livsmedelsbutik

Ladda ner faktabladet. Pdf, 246.8 kB, öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------

Föreningar och organisationer

Energi i idrottsanläggningar

Idrottslokaler är den lokaltyp som använder mest energi per kvadratmeter och år. Energianvändningen har minskat de senaste tjugo åren, främst tack vare att lokalerna använder mindre energi för uppvärmning. Däremot har elanvändningen ökat under samma period. Läs mer om energi och idrottsanläggningar.

Ladda ner broschyren. Pdf, 722 kB, öppnas i nytt fönster.

Ha koll på driften är räddningen för sporthallen

Faktablad om energianvändningen i sporthallar.

Ladda ner faktabladet. Pdf, 174.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Spara energi och pengar med värmepump för duschvattnet

Faktablad om energianvändningen i idrottshallar som är kombinationsanläggningar.

Ladda ner faktabladet. Pdf, 163.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Energiledningssystem - ett verktyg för ständig förbättring av energiarbetet

Energiledning är ett slags verktyg för ett företag att kontrollera och styra sin energianvändning på ett systematiskt sätt. I Sverige finns sedan år 2003 en standard för energiledningssystem, SS 627750. Energiledningssystem har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete och därmed minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. I denna broschyr presenterar sex svenska industriföretag och ett certifieringsorgan sina erfarenheter av energiledningssystem.

Ladda ner broschyren om energiledning. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Energikoll i små och medelstora företag

Den här handboken vänder sig till er som vill veta hur ni kan arbeta med att effektivisera energianvändningen i små och medelstora företag. H andboken har tagits fram för att fungera som ett stöd i energieffektiviseringsarbetet i små och medelstora industriföretag, men även i andra verksamheter.

Ladda hem broschyren Energikoll. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Minska företagets energikostnader nu!

I denna broschyr kan du läsa om vilka frågor som är viktiga att beakta när man påbörjar arbetet med energieffektivisering. Du får även få handfasta råd och tips och ta del av exempel på hur andra företag arbetar med att effektivisera sin energianvändning.

Ladda hem broschyren. Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: