Miljövårdsstipendium

Stipendiet utdelas som stöd och uppmuntran till enskild person, förening eller företag som utfört en berömvärd insats för att förbättra eller värna om miljön i Gnosjö kommun.

Stipendiekommittén består av:

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschefen
Representant från Industriföreningen
Representant från Naturskydds-föreningen
Representant från LRF

Lämna gärna ett förslag i formuläret nedan eller ladda ner pdf filen "Blankett för förslag till miljövårdsstipendiat" 

-------------------------------------------------------------------------------

Härmed föreslås att årets miljövårdsstipendium tilldelas:

Senast uppdaterad: 2019-10-21