Energi, klimat och miljö

Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara.

Annons solel
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Klimatanpassning

Anpassning till ett förändrat klimatPDF

Gnosjö kommuns klimatanalysPDF

Klimatanpassing i Jönköpings Länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insatsprojekt solel

Producera egen solel

Intresse anmälan

Formulär

Loggasolel