Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Bygglovsansökan

- följande handlingar krävs:

 • Ansökan - inlämnas i 3 ex.
 • Huvudritning (fasad, våningsplan, sektion) inlämnas i 3 ex i skala 1:100.
 • Situationsplan inlämnas i 3 ex i skala 1:500.
 • Nybyggnadskarta (beställningsblankett finns i expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen) med planerad byggnad inritad inlämnas i 3 ex.


Anmälan

- följande handlingar krävs:

 • Anmälan inlämnas i 2 ex.
 • Ritningar (plan, fasad, VA, vent o.d.) inlämnas i 2 ex.
 • Anmälan för kontrollansvarig inlämnas i 2 ex.
 • Förslag till kontrollplan inlämnas i 2 ex.

Ytterligare handlingar kan behövas, som i så fall skall lämnas in på begäran.

Byggherren ansvarar helt för att en byggnad eller anläggning uppfyller de tekniska egenskapskrav som samhället ställer. Det innebär också att byggherren själv skall inhämta erforderliga tillstånd från, förutom samhällsbyggnadsnämnden, respektive myndigheter som berörs.

I detta fallet bör även följande beaktas:

 • Miljöbalken
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Va-lagen

Sidansvarig: Nils Hedenmo

Senast uppdaterad: 2020-04-23

Kontakta oss

Samhällsbyggnads-
förvaltningen
Gnosjö kommun
33580 Gnosjö
tel 0370-33 10 00

E-post
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

1: e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46