Kontrollplan

Kontrollplan enligt PBL, Plan- och bygglagen
Efter samrådet fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut om en kontrollplan, om det inte är uppenbart obehövligt. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras.

Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga.

Bara om det finns särskilda skäl utför samhällsbyggnadsnämnden kontroll genom sin personal.

Tillsyn under byggtiden utförs av byggnämnden. Det kan ske som oanmälda besök eller som föranmälda besök.

Sidansvarig: Nils Hedenmo

Senast uppdaterad: 2020-04-16

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

1:e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46