Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Vid nyetablering utanför detaljplanelagt område, är det lämpligt att först söka ett förhandsbesked.

Förhandsbeskedet innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om det går att bygga på den tilltänkta platsen. Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte ska byggherren minst tre veckor före byggstart göra en bygganmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Efter att anmälan är gjord kallar samhällsbyggnadsnämnden till samråd, om det inte är uppenbarligt obehövligt.

Attefallsåtgärder

Den 1 mars 2020 ändrades lagstiftningen så att komplementsbostadshus får byggas på högst 30 kvadratmeter. En anmälan krävs.

Läs mer om Attefallsåtgärder på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Går du i byggtankar?

Då är du välkommen att kontakta oss så ger vi dig råd och information. Boka gärna tid med oss i förväg per telefon. Tillsammans hjälps vi åt så att din byggnad blir så funktionell och vacker som möjligt.

Mer information

För lättfattlig information om att planera, bygga och bo besök gärna hemsidan mittbygge.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mittbygge.se är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Lantmäteriet och Boverket. Sidan ger svar på många vanliga frågor i samband med bygglov och planering och innehåller även praktiska e-tjänster och utvalda länkar som kan vara till nytta för den som går i byggtankar.


Senast uppdaterad:

Kontakta oss

1:e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Bygglovshandläggare
Edvin Hansson
edvin.hansson@gnosjo.se

Planarkitekt
Nils Hedenmo
tel 0370-33 10 69

Mailadress:
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Du kan få hjälp med bygglovsfrågor under kommunens öppettider, du hittar dessa här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information

Länsstyrelsens broschyr
Har du råd att bygga svart?