Adress- och lägenhetsregister

Adresser

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post m m. Om du är osäker på en adress till en byggnad eller fastighet kontakta teknik- och fritidsavdelningen. Det är kommunen som beslutar om adresserna och levererar dem till Lantmäteriet som distribuerar adressen vidare ut i samhället.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnummer. Registret kommer att göra det enklare och billigare att framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Lägenhetsregistret berör personer som bor i lägenhet och alla som äger lägenheter.

Lägenhetsnummer
Det nya lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden t ex i trappuppgång eller på lägenhetsdörr.

Meddela förändringar till kommunen
Ägare till flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnumret är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.
 

Sidansvarig: Marie Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-01-02

Kontakta oss

Kart/GIS-ingenjör
Marie Nilsson
tel 0370-33 10 67
marie.nilsson@gnosjo.se