Dricksvatten

Personal på teknik- och fritidsförvaltningen gör regelbundna provtagningar för att kontrollera att vattnet i vattenverken håller hög kvalité.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att det håller en hög kvalitet då både barn och vuxna konsumerar förhållandevis stora mängder dricksvatten.

Du får ditt dricksvatten antingen via det kommunala dricksvattennätet eller via en enskild vattentäkt. Allt dricksvatten bör analyseras regelbundet för att säkerställa att det upprätthåller en god kvalité.

Det är teknik- och fritidsförvaltningen som ansvarar för driften av alla anläggningar i det kommunala dricksvattennätet, och det är samhällsbyggnadsförvaltningen som bedriver tillsyn på dricksvattenkvalitén beträffande det kommunala dricksvattnet.

Den genomsnittliga användningen av vatten i hushållen per person och dygn är ca 140 liter, vilket fördelas så här:

  • 35 liter för WC-spolning
  • 35 liter för disk
  • 25 liter för tvätt
  • 10 liter för dryck och mat
  • 65 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Samtliga kommunala vattentäkter är grundvattentäkter. Vattendistributionen sker från fyra vattenverk. Vi levererar ca 600 000 m³ vatten per år.

Vattenkvalité och hårdhetsgrad

Kvalitén på det vatten som vi levererar kontrolleras ofta och regelbundet av personalen vid vattenverket. Analyser av renvattnet sker både i vattenverk och ledningsnät.

Hårdheten mäts i tyska grader (dH). 1-6 dH är mjukt vatten, 6-10 dH är medelmjukt vatten och 10-21 är hårt vatten. Vid mjukt vatten behövs inte lika mycket tvättmedel som vid hårt vatten. Läs doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Hårdhetsgrad och vattenverk per område

Område

dh

Vattenverk

Gnosjö

3,3

Bäckshult

Hillerstorp

3,3

Bäckshult

Kulltorp

3,3

Bäckshult

Marieholm

1,5

Marieholm

Marås

3,3

Bäckshult

Nissafors

1,5

Nissafors

Tyngel

3,3

Bäckshult

Törestorp

3,3

Bäckshult

Åsenhöga

1,3

Åsenhöga


Enskilda vattentäkter

Har du egen brunn kan du få hjälp hos samhällsbyggnadsförvaltningen för att undersöka vattenkvalitén där du bor.

Mer information om enskilda vattentäkter

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 00
michael.bucht@gnosjo.se

Larm och felanmälan

Anmälan om fel på vatten och avlopp, efter växelns stängning:
tel 036-13 71 16.Blanketter

Blankett för anmälan om ägarbyte Pdf, 101.4 kB.