Dagvatten och spillvatten

Avloppsvattnet består av spillvatten och dagvatten. Spillvattnet är förorenat vatten från våra kök, tvättstugor och toaletter. Det leds via avloppssystemet till något av kommunens sex reningsverk, där det renas innan det återförs till naturen.

Dagvatten är regn- och smältvatten. Det leds via särskilda ledningar direkt ut i våra vattendrag.

Allt du spolar ner i avloppet, oavsett om det är i toaletten, duschen eller diskvasken, förs genom ett ledningsnät till kommunens avloppsreningsverk. Vattnet som spolats ner ska efter att det renats i avloppsreningsverket släpps ut i naturen till närmaste vattendrag.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Va-chef
Michael Bucht
tel 0370-33 10 00
michael.bucht@gnosjo.se